Avís legal

AVÍS LEGAL Volsihotels.com

Dades de l’Responsable
Identitat de l’Responsable: Wemcor Serveis Web SL
Nom comercial: Volsihotels.com
NIF / CIF: B65794083
Direcció: C / Bellaterra n2, 08173 Sant Cugat del Vallès
Correu electrònic: info@wemcor.com
inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 43231, Foli 1, Full B428152,
En aquest espai, l’usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i jo com a responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Volsihotels.com (Wemcor Serveis Web SL) com a responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús
Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines de web, integrants de la pàgina web de Volsihotels.com inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, https://Volsihotels.com/ ( “usuari”) accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment de el portal https://Volsihotels.com/.

Dades personals que recapto i com ho faig
Llegir Política de Privadesa.

Compromisos i obligacions dels usuaris
L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Volsihotels.com. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
Qualsevol vulneració dels drets de l’prestador o del meu com a legítim titular;
La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.
En la utilització del web, https://Volsihotels.com/ l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de wemcor o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal https://Volsihotels.com/ o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant https://Volsihotels.com/ no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat
Les dades personals comunicades per l’usuari a Volsihotels.com poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Wemcor Serveis Web SL, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de datos.La comunicació entre els usuaris i https://Volsihotels.com/ utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrats gràcies a protocols a https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes
Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial
En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina